1. Doelstellingen

1.1 Hoofddoelstellingen

 • Verbetering van het basisniveau van de jeugd
 • Verbetering van het niveau van topspelers jeugd en senioren
 • Verbetering van de doorstroming van talent naar de top
 • Verbetering van de ledenstructuur
 • uitbouw Top-Badminton-Centrum

1.2 Doelstellingen middellange termijn

 • Het eerste team speelt in de hoogste afdeling van de NBB-competitie.
 • De top uit de jeugd en de senioren naar het niveau van de nationale selecties brengen.

1.3 Doelstellingen lange termijn

 • BC Victoria behoort tot de top 4 van Nederland.
 • De spelers van BC Victoria zijn in verschillende nationale selecties vertegenwoordigd.

2. Realisatie

2.1 Uitbouw en behoud van ledenaantal

 • Verbetering aannamebeleid en administratieve verwerking, houden van regelmatige intakegesprekken en periodieke(evaluatie)gesprekken.
 • Organiseren van informatie- en wervingsdagen, open dagen, open activiteiten, badmintondemonstraties.
 • Ontwerpen en actualiseren van de info-materialen en de website (homepage).
 • Continuering van het schoolbadminton voor de basisscholen en invulling van een aanbod voor het voortgezet onderwijs.
 • Inrichting van een 2de recreatieve speelavond en uitbreiding van het aanbod badminton overdag.
 • Opzetten van een speelavond voor oud-competitiespelers.
 • Acties gericht op bepaalde doelgroepen organiseren: recreatie, kinderen, meisjes, jongensregelmatig organiseren van ouderavonden.

2.2 Uitbouw en behoud van kader

 • Werving van bestuursleden, medewerkers en leden voor commissies, werkgroepen, jeugdtrainingen, toernooien en begeleiding bij competitie en toernooien
 • Nieuw concept bestuurswerk
 • Verbetering van de begeleiding van de medewerkers zoals (bedank)-feest, via de werkgroepen, verbetering van de communicatie
 • Opleiden van het kader in alle gelederen
 • Algemene acties zoals contacten oud-leden, project ouders-graag-gezien, stimuleren van de zelf organisatie van de (jeugd-)leden door het opzetten van een Kind/Jeugd commissie.

2.3 Trainingswerk

 • Nieuw opleidingsplan voor de groepstrainingen (o.a. deeldiploma).
 • Uitbreiding selectietrainingen: kwalificatie via trainingsdagen.
 • Verbetering van de basis- en randvoorwaarden voor het trainingswerk. Mogelijkheid van kostenvergoeding ontwikkelen.
 • Werving van nieuwe medewerkers voor het trainingswerk en jeugdtrainers.
 • Begeleiding en scholing jeugdtrainers, opbouw / inrichting nieuwe toptrainers.
 • Instellen van reflectieve gesprekken per trainingsgroep m.b.t. ouders, evaluatie en ontwikkeling
 • trainingsstage/-kamp (ook in buitenland).
 • Begeleiding van de leden die deelnemen aan regio en nationale selecties.

2.4 Competitie en toernooien

 • De hoofddoelstellingen zijn opleiding en promotie.
 • Verbetering van de organisatie van de competitie: secretariaat, organisatie van de thuiswedstrijden, begeleiding van de competitieteams.
 • Werving, opleiding en begeleiding van begeleiders en coaches.
 • Verbetering van de organisatie rondom deelname aan toernooien: inrichting van secretariaat voor de jeugd en senioren, kwalificering van de begeleiding jeugd en senioren.
 • Kwaliteitsbehoud en uitbouw van de organisatie van de toernooien van BC Victoria: nieuwe verantwoordelijken vinden, invulling geven aan werkgroepen:
  - Eén-dags U10/U11/U12-toernooi
  - Eén-dags Jeugdteamtoernooi
  - U11/U13/U15/U17 Ranglijsttoernooi (Circuit District Limburg)
  - Internationaal A/B/C-Teamtoernooi
  - Satellite categorie 1,3 en 5 toernooi
  - Internationaal Jeugdtoernooi U11/U13/U15/U17/U19 (projecttoelagetoernooi)

2.5 Randvoorwaarden en organisatiestructuur

 • Realisering van nieuwe organisatiemiddelen: voor de administratie, trainingen, competitie en toernooien.
 • Inrichting van een medische begeleiding en mental coaching.
 • Verdere ondersteuning van de sociale aspecten door:
  - kinderkamp, jeugd/seniorenkamp
  - sinterklaas-/kerstviering
  - carnaval
  - familiedag
 • Structurele verbetering van de informatievoorziening en de interne communicatie: oudergesprekken, ouderavonden, Mini-Berita, clubblad, via website en mail.
 • Opbouw semi-management.
 • Verbetering van materiaalbeheer.
 • Verbetering van het PR werk.
 • Realisering van betere speeltijden voor de recreatieleden.
 • Verbetering van de communicatie met de NBB inclusief de regio, de gemeente Heerlen, provincie en belangrijke regionale en nationale sportinstanties.

2.6 Financiële middelen

 • Acties opzetten: lotto, grote clubactie, loterijen, verkoopacties via de Supporters en Donateursclub.
 • Nieuwe opzet sponsoring via de stichting Victoria 2000:
  - invulling geven aan de club van 100
  - continuering en uitbouw van de middenstandsactie
  - organisatie van het jaarlijkse bedrijventoernooi
  - shirtsponsoring competitie teams
  - opbouw van een toernooi sponsoring
 • Middellange financiële planning / realisatie.
 • Invulling geven aan een werkgroep "financiën".

2.7 Ondersteunende organisaties

 • Supporters en donateursclub Victoria 2000 door middel van : Familiedag promotie, financiën uit lotto, loterij bij wedstrijden victoria 1, braderie verkoop-actie en andere speciale acties zoals paaseieren en speculaas verkoop.
 • Stichting Victoria 2000: Werving nieuwe leden/sponsorwerving.
 • Top-Badminton-Centrum: Uitbreiding en invulling werkgroep /Top-sport-adviesraad/ trainers-symposium.