Als supporter, speler of recreant bent u natuurlijk nauw betrokken bij het wel en wee van BC Victoria. U leeft mee met de verrichtingen van de teams. Hart voor de club hebben is ook het uitgangspunt geweest voor de Stichting Victoria 2000 bij de ontplooiing van haar activiteiten. Buiten de reguliere reclame en sponsoring om, worden fondsen geworven om BC Victoria financieel te ondersteunen. Inmiddels zijn er al heel wat middelen bij elkaar gebracht.

De recente successen van Victoria-spelers op Limburgse en Nationale toernooien en het aantal jeugdspelers in de regionale en nationale selecties wijzen er duidelijk op dat BC Victoria de weg naar de top goed ondersteunt. BC Victoria denkt ook aan de breedte getuige de jaarlijkse invitatie naar alle Hoensbroekse, Heerlense en Brunssumse basisscholen om op een ludieke wijze kennis te maken met badminton. Tot slot is er ook alle aandacht voor de meer recreatieve spelers.

Ambitieuze plannen vergen een daarbij passende financiering. BC Victoria is er al in geslaagd om sponsors aan zich te binden. Voor de daadwerkelijke bekroning van de plannen is echter nog meer nodig. Vandaar dat de Stichting Victoria 2000 een beroep doet op het bedrijfsleven, om de mogelijkheid tot financiële ondersteuning te bezien.

Wie de weg van BC Victoria baant naar kampioenschappen, is een kei voor de club en ontvangt als tegenprestatie verschillende vormen van reclame-uitingen en publiciteit tijdens de competitiewedstrijden en toernooien in de Hoensbroekse sporthal In de Biessen.

Wanneer uzelf mogelijkheden ziet om BC Victoria te ondersteunen via uw werk, bedrijf, relaties of anderzijds, dan willen wij dit zeker graag met u bespreken. U kunt altijd contact opnemen met Franz-Josef Breuer (045 / 5217981). Namens BC Victoria alvast bedankt!